Pomimo wielu starań producentów mierników, nadal nieodzownym narzędziem osoby wykonującej pomiary jest zeszyt. Naszym zdaniem nie warto tracić cennego czasu, godzinami przepisując wyniki pomiarowe z zeszytu do komputera w celu przygotowania protokołu.

Aby korzystać z wszystkich funkcji programu ProtonMobile należy aktywować subskrypcję w serwisie ISE.pl oraz w smartfonie pobrać kod licencji.

Dokumentowanie badań i pomiarów instalacji oraz urządzeń elektrycznych to zadanie stosunkowo czasochłonne i żmudne, w którym oprócz umiejętności i wiedzy ważna jest również dobra organizacja pracy. Istotne jest nie tylko samo pozyskanie wyników pomiarów. Dopiero po wykonaniu ich odpowiedniego zestawienia, analizy i oceny można określić orzeczenie oraz zalecenia dalszego użytkowania badanej instalacji czy urządzenia.

Wybrane publikacje

  • PROTON+ Badania i Pomiary Elektryczne - wprowadzenie do programu

    Dokumentowanie badań i pomiarów instalacji oraz urządzeń elektrycznych to zadanie stosunkowo czasochłonne i żmudne, w którym oprócz umiejętności i wiedzy ważna jest również dobra organizacja pracy. Istotne jest nie tylko samo pozyskanie wyników pomiarów. Dopiero po wykonaniu ich odpowiedniego zestawienia, analizy i oceny można określić orzeczenie oraz zalecenia dalszego użytkowania badanej instalacji czy urządzenia.