PROTON+ Badania i Pomiary Elektryczne

PROTON+ jest programem wspomagającym tworzenie oraz archiwizację protokołów z pomiarów elektrycznych.

hero
O programie

Najlepsze narzędzie do dokumentowania pomiarów elektrycznych

PROTON+ jest programem wspomagającym tworzenie oraz archiwizację protokołów z pomiarów elektrycznych. Został stworzony z myślą o firmach wykonujących wszelkiego rodzaju badania oraz pomiary elektryczne a także dokumentację do tych pomiarów. Struktura programu została zaprojektowana zgodnie ze standardowymi rozwiązaniami systemu Windows, dzięki czemu korzystanie z niego jest ergonomiczne, a potrzebne funkcje można odszukać intuicyjnie.

Zobacz więcej
image

Zamów PROTON+

Program PROTON+ występuje w kilku wersjach różniących się funkcjonalnością. Wybierz i zamów jedną z nich.

POPULARNY PROTON+ Pro

od 690 zł netto

pomiary bezpieczeństwa elektrycznego

pomiary oświetlenia

pomiary urządzeń przenośnych

oraz wiele więcej…

PROTON+ Ekspert

od 1290 zł netto

pomiary bezpieczeństwa elektrycznego

pomiary oświetlenia

pomiary urządzeń przenośnych

pomiary fotowoltaiki

pomiary średnich i wysokich napięć

pomiary urządzeń medycznych

Pobierz

Pobierz programy PROTON+

Pobierz odpowiednią wersję programu PROTON+

Wsparcie techniczna

Użytkownicy naszego programu mają zapewnione wsparcie techniczne. Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług proponujemy zapoznać się z zasadami udzielania wsparcia technicznego. Proszę pamiętać, aby na bieżąco aktualizować program oraz zadbać o posiadanie usługi wsparcia technicznego dostępnego wraz z rozszerzeniem funkcjonalności.


Zgłoszenia serwisowe

Zgłoszenie serwisowe to sposób na samodzielne opisanie problemu i przesłanie tej informacji do nas. Każde zgłoszenie otrzymuje numer i jest obsługiwane najszybciej jak to jest możliwe. Nie gwarantujemy udzielania odpowiedzi poza godzinami pracy, ale zwykle staramy się aby pomagać również wtedy.

Aby przesłać zgłoszenie serwisowe, należy kliknąć tutaj i postępować zgodnie z instrukcją postępowania (nie ma potrzeby rejestracji).


Pomoc zdalna

Pomoc zdalna to najwygodniejszy dla użytkownika sposób pomocy. Narzędzie pomocy zdalnej pozwala na współdzielenie ekranu komputera użytkownika oraz konsultanta przy równoczesnym połączeniu telefonicznym, dzięki czemu szybko następuje identyfikacja problemu i jego rozwiązanie. Zgodnie z naszą ofertę ten kanał pomocy przeznaczony jest dla użytkowników, którzy zakupili program w ostatnich 12 miesiącach, posiadają wykupione rozszerzenie funkcjonalności, lub w oparciu o oddzielną umowę serwisową. Ten sposób pomocy świadczymy w dni robocze w godzinach otwarcia naszego biura.

Szkolenia

Szkolenia z obsługi programu

Zmiany

Zmiany w programie

Zmiany wprowadzone w wersji od 2022.12 do 2023.01

+ W tabeli PAT dodano kreator walidacji spawarek
+ W opcjach wydruku protokołu dodano możliwość zmiany styli
+ Dodano możliwość wstawienia "twardego" znaku nowej strony w tabelach

Zmiany wprowadzone w wersji od 2022.05 do 2022.12

+ Umożliwienie wpisywanie znaku większe > bezpośrednio w tabelach pomiarowych
+ Dodanie protokołu badania ochronników przepięć
+ Dodanie protokołu badania termowizyjnego, tabela ze zdjęciami
+ Dodanie funkcji szukaj oraz zastąp w tabelach pomiarowych
+ Pogrupowano alarmy na protokoły, mierniki oraz uprawnienia
+ Dodanie możliwości wstawienia znaku nowej strony w dowolnym miejscu tabeli
+ Dodanie możliwości edycji stylów elementów wydruku (rozmiar, kolor)
+ Dodanie obsługi pomocy zdalnej Microsoft Szybka Pomoc oraz AnyDesk
+ Dodano możliwość możliwość grupowania protokołów według dowolnej kolumny
+ Wprowadzono kompresję plików archiwum
+ Wprowadzono możliwość aktywacji online programu
+ Opracowanie nowych szablonów dokumentów dodatkowych
+ Rozszerzenie katalogu definicji zabezpieczeń dostęnego w ramach wsparcia
+ Dodano możliwość tworzenia protokołów w języku angielskim

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.64 do 2022.05

+ Zmiana interfejsu zgodnie z wymaganiami najnowszych systemów operacyjnych
+ Dodanie możliwości równoczesnej edycji kilku protokołów
+ Dodanie możliwości równoczesnej edycji oraz podglądu wydruku protokołu
+ Dodanie możliwości własnego definiowania zabezpieczeń według charakterystyk: A, B, C, D, K, L, Z, oraz własnej
+ Możliwość definiowania różnych warunków pomiarów dla elementów struktury dokumentu
+ Przygotowano nowy sposób importu protokołów z plików/mierników Metrel
+ Poprawino obsługę większych dokumentów
+ Zmiana obsługi bazy danych na mssql
+ Zmiana obsługi generowania raportów
+ Dodanie obsługi języka angielskiego, niemieckiego (w tłumaczeniu)
+ Dodanie nowych definicji zabezpieczeń
+ Aktualizacja wykazu norm i przepisów
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.44 do 7.63 (2022-03)

+ Dodanie nowych definicji zabezpieczeń
+ Aktualizacja wykazu norm i przepisów
+ Dodano możliwość dodawania dokumentów tekstowych w strukturze
+ Zmodfikowano i uzupełnono tabelkę fotowoltaiki (ekspert)
+ Wprowdzenie zmian wynikających z obsługi nowej wersji www
+ Usunięcie zgłoszonych błędów oraz drobnych zmian

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.44 do 7.59 (2021-03)

+ Dodanie nowych definicji zabezpieczeń
+ Aktualizacja wykazu norm i przepisów
+ Rozbudowanie funkcji dla pracy sieciowej (SQL)
+ Usunięcie zgłoszonych błędów oraz drobnych zmian

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.38 do 7.44 (2020-05)

+ Nowy protokół z badania baterii kondensatorów
+ Dodano zakres oględzin baterii kondensatorów
+ Możliwość sortowania kartoteki szablonów
+ Możliwość dodawania załączników metodą drag-and-drop
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.26 do 7.38 (2019-09)

+ Załączania plików w formacie pdf (załączniki, świadectwa, certyfikaty)
+ Dzielenia raportu na strony w dowolnym miejscu
+ Zamieszczanie dokumentu tekstowego w dowolnym miejscu struktury
+ Sortowanie wyników pomiarów (tabel) zgodnie z układem użytkownika
+ Opcja usunięcia z ze spisu treści tytułów tabel pomiarowych (tylko struktura)
+ Przyspieszenie generowania wydruków
+ Usunięcie zgłoszonych błędów
+ Przy zastosowaniu logowania zastosowano poziomy uprawnień pozwalające na zorganizowanie pracy wielu osób

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.18 do 7.26 (2018-11)

+ Komunikacja z miernikiem PAT Amprobe GT-900
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.51 do 7.18 (2018-08)

+ Możliwość dodania obiektu z kartoteki jako element struktury protokołu
+ Nowy protokół z badania rezystancji izolacji urządzeń R60/R15  (ekspert)
+ Możliwość wczytywania plików poprzez kliknięcie w plik obsługiwany przez program (xml, mdb, lic, mxml, sdf, padfx)
+ Dodano możliwość wczytywania plików danych z najnowszych mierników Metrel
+ Możliwość wczytywania plików metodą drag&drop przenosząc obsługiwany plik z explorera na okono programu
+ Zdecydowanie przyspieszono uruchamianie programu
+ Możliwość edycja struktury z klawiatury (F12 + Insert)
+ Dodano listę ostatnio używanych baz danych
+ Ulepszono funkcje uprawnień dla pracy z MSSQL
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Dodano szablon protokołu szczegółowego badania wyłącznika PPOŻ
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.26 do 6.51 (2018-01)

+ Nowy protokół z badania akumulatorów (ekspert)
+ Dodano komunikację z miernikiem Amprobe ProInstall-200
+ Dodano komunikację z miernikiem Fluke 1654B
+ Import z nowej wersją testera urządzeń medycznych ST750A
+ Ulepszono współpracę z czytnikiem kodów kreskowych
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięto usterki zgłoszone przez użytkowników

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.23 do 6.26 (2017-06)

+ Nowy protokół ze sprawdzenia instalacji elektrycznej (PN-EN 60364-6:2016)
+ Nowy protokół z badania instalacji fotowoltaicznej (ekspert)
+ Dodano nowy typ obiektów: Urządzenia i maszyny
+ Dodano normę PN-G-02600 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych
+ Dodano normę PN-G-02601 Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.09 do 6.26 (2017-06)
+ Wyznaczanie prądu wyłączającego przy stosowaniu RCD w SWZ
+ Dobór dopuszczalnej wartości rezystancji uziomów
+ Wyszukiwanie w kartotece urządzeń przenośnych
+ Kilka profili nagłówków z możliwością przełączania
+ Status protokołu z definicję wydruku lub tylko do filtrowania
+ Usprawniono filtrowanie listy protokołów
+ Podawanie zależności dopuszczalnej wartości w PAT jako procent wartości wymaganej
+ Edycja uwag jednocześnie w wielu pomiarach
+ Edycja obwodów jednocześnie w wielu pomiarach
+ Edycja zabezpieczenia jednocześnie w wielu pomiarach tabeli SWZ
+ Możliwość utworzenia nowej bazy danych
+ Drukowania spisu treści jako opcja
+ Usprawniono wydruk wielu protokołów jednocześnie
+ Możliwość pobrania aktualnych norm oświetleniowych z internetu
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Wersja sieciowa może pracować na serwerze SQL!!!

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.08 do 6.09 (2016-01)
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Poprawa współpracy z programem ProtonMobile

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.01 do 6.07 (2015-09)
+ Nowe definicje zabezpieczeń (możliwość pobrania bezpośrednio ze strony programu)
+ Dodano spis treści w wydruku przestronnym
+ Możliwość swobodnej zmiany tytułów tabel pomiarowych
+ obsługa czytnika kodów kreskowych

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.35 do 6.01 (2015-04)
+ Nowy protokół: Badania ciągłości przewodów
+ Nowy protokół: Badania rezystywności gruntu
+ Nowy protokół: Badanie impedancji linii
+ W pomiarach rezystancji wprowadzono możliwość automatycznego wypełniania obwodów 1-fazowych zasilanych z 3 faz.
+ Wprowadzono zakresy badań PAT (elektronarzędzi I, II i III klasa izolacji, przedłużaczy, pozostałych)
+ Dodanie urządzeń typu „transformator”
+ Możliwość przenoszenia protokołów do archiwum (ukrycie na liście aktywnych)
+ Możliwość wyłączenia drukowania świadectw kwalifikacyjnych w wybranym protokole
+ Możliwość wyłączenia drukowania świadectwa wzorcowania miernika w wybranym protokole.
+ Wprowadzenie wersji Ekspert (oddzielna licencja)
+ Nowy protokół: Badania rezystancji izolacji transformatorów (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania rezystancji uzwojeń transformatorów (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania napięcia rażenia krokowego (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania napięcia rażenia dotykowego (ekspert)
+ Uzupełniono zakresy badań dla urządzeń medycznych
+ Inne drobne zmiany i usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.25 do 5.34 (2014-10)
+ Dodatkowe funkcje przy współpracy z miernikiem Benning 750
+ Dodano zakres przeglądu instalacji elektrycznej w tabeli Oględziny
+ Dodano zakres badania spawarek według PN-EN 60974-4 w tabeli PAT
+ Częstotliwość oraz daty badań w definicji obiektów i urządzeń
+ Możliwość importu plików z programu Proton Mobile (Oględziny, SWZ, R-INS, RCD)

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.00 do 5.25 (2014-08)
+ Nowy protokół: Badanie luminancji dróg
+ Nowy protokół: Badanie czasu działania oświetlenia awaryjnego
+ Nowy protokół: Badanie sprzętu ochronnego (ekspert)
+ Możliwość zapisu struktury protokołu do mierników Metrel (MI3100, MI3102)
+ Import z mierników firmy Metrel (MI3100, MI3122)
+ Aktualizacja szablonów z uwzględnieniem zmian aktów prawnych
+ Drobne zmiany i usunięcie zgłoszonych błędów