Zmiany wprowadzone w wersji od 2023.11 do 2024.01

 + Połączenie aktualizacji danych oraz programu w jedną komendę
 + Modyfikacja importu z plików mdf oraz mdb
 + Dodano ustawienie trybu oraz powiększenia podglądu wydruku
 + Ukrycie na wydruku równomierności oświetlenia dla wymaganej wartości równej zero
 + Wyróżnienie warści Zs manualnych na wydruku tabeli SWZ
 + Pomijanie importu protokołów z tym samym numerem, datą pomiarów oraz datą protokołu
 + Dodano wypełnianie w funkcjach Kopiuj / Wklej
 + Poprawiono zapis sortowania dokumentów dodatkowych
 + Dodanie ustawienia szerokośći pola tekstowego dla numeru protokołu oraz strony na wydruku
 + Poprawione sprawdzanie pozycji na ekranie po otwarciu programu
 + Poprawione drukowanie nagłówków tabel na nowej stronie
 + Dodano ustawienie szerokości kolumny symbol
 + Poprawiono wysokość grupy w tabeli termowizji
 + Możliwość usunięcia punktu Mierniki na wydruku jeżeli nie dodano żadneog miernika do protokolu
 + Dodano możliwość wymuszenie nowej strony w raporice na pozimie wyników pomiarów
 + Dodano do generowania uwag pomiary z oceną negatywną
 + Dodano ustawienie wysokości nagłówka strony
 + Dodano dowanie wierszy w tabelach wyników kursorem w dół
 + Dodano Alert po uruchmieniu programu o Alarmach
 + Dodano możliwość wykorzystania pierwszej kolumny jako baza do wartości losowych w tabelach rezystancji izolacji
 + Poprawiono kolorowanie wierszy, kolor tła dla grupy oraz kolor czerwony dla ocen negatywnych
 + Dodano funkcję kopiowania obiektów w kartotece zleceniodawców i obiektów
 + Poprawiono obliczenia w tabeli Elektronarzędzia dla II klasy izolacji

Zmiany wprowadzone w wersji od 2023.03 do 2023.11

+ Dodano możliwość duplikowania obiektów w kartotece
+ Dodano kolorowanie wierszy na podstawie oceny oraz dodanych uwag
+ Dodano powiadomienie o trwających alarmach po uruchomieniu programu
+ Dodano możliwość przygotowania protokołu bez punktu mierniki (np. tylko oględziny)
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 2023.03 do 2023.11

+ Poprawiono import wyłączników RCD z miernika Macrotest G3
+ Dodano możliwość podawania mocy w tabeli BKR w kVAr
+ Dodano możliwość dodania inicjałów właściciela protokołu do jego numeru
+ Dodano możliwość tworzenia orzeczenia w formie wielu linii
+ Usprawnienie instalacji aktualizacji
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 2023.02 do 2023.03

+ Dodanie nowej kolumny Ciągłość PE/PEN w tabeli SWZ (domyślnie ukryta)
+ Dodanie kolumny Właściciel protokołu podczas stosowania logowania
+ Podczas aktualizacji z programu zastosowano instalację bez interakcji
+ Dodanie sprawdzania czy istnieją wszystkie załączniki podczas drukowania
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 2023.01 do 2023.02

+ Wprowadzenie możliwości korygowania wymaganej wartości oświetlenia wg. nowej normy
+ Dodanie nowego menu dodawania protokołów z możliwością szukania typu tabel
+ Możliwość konfiguracji tabel pomiarowych dla całej bazy danych lub tylko jednej tabeli
+ Dodane możliwości zmiany rozmiaru czcionek oraz odstępów dla raportów Opcje programu / Ustawienia wydruku / Style
+ Możliwość dodawania obwodów do ulubionych
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 2022.12 do 2023.01

+ W tabeli PAT dodano kreator walidacji spawarek
+ W opcjach wydruku protokołu dodano możliwość zmiany styli
+ Dodano możliwość wstawienia "twardego" znaku nowej strony w tabelach

Zmiany wprowadzone w wersji od 2022.05 do 2022.12

+ Umożliwienie wpisywanie znaku większe > bezpośrednio w tabelach pomiarowych
+ Dodanie protokołu badania ochronników przepięć
+ Dodanie protokołu badania termowizyjnego, tabela ze zdjęciami
+ Dodanie funkcji szukaj oraz zastąp w tabelach pomiarowych
+ Pogrupowano alarmy na protokoły, mierniki oraz uprawnienia
+ Dodanie możliwości wstawienia znaku nowej strony w dowolnym miejscu tabeli
+ Dodanie możliwości edycji stylów elementów wydruku (rozmiar, kolor)
+ Dodanie obsługi pomocy zdalnej Microsoft Szybka Pomoc oraz AnyDesk
+ Dodano możliwość możliwość grupowania protokołów według dowolnej kolumny
+ Wprowadzono kompresję plików archiwum
+ Wprowadzono możliwość aktywacji online programu
+ Opracowanie nowych szablonów dokumentów dodatkowych
+ Rozszerzenie katalogu definicji zabezpieczeń dostęnego w ramach wsparcia
+ Dodano możliwość tworzenia protokołów w języku angielskim

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.64 do 2022.05

+ Zmiana interfejsu zgodnie z wymaganiami najnowszych systemów operacyjnych
+ Dodanie możliwości równoczesnej edycji kilku protokołów
+ Dodanie możliwości równoczesnej edycji oraz podglądu wydruku protokołu
+ Dodanie możliwości własnego definiowania zabezpieczeń według charakterystyk: A, B, C, D, K, L, Z, oraz własnej
+ Możliwość definiowania różnych warunków pomiarów dla elementów struktury dokumentu
+ Przygotowano nowy sposób importu protokołów z plików/mierników Metrel
+ Poprawino obsługę większych dokumentów
+ Zmiana obsługi bazy danych na mssql
+ Zmiana obsługi generowania raportów
+ Dodanie obsługi języka angielskiego, niemieckiego (w tłumaczeniu)
+ Dodanie nowych definicji zabezpieczeń
+ Aktualizacja wykazu norm i przepisów
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.44 do 7.63 (2022-03)

+ Dodanie nowych definicji zabezpieczeń
+ Aktualizacja wykazu norm i przepisów
+ Dodano możliwość dodawania dokumentów tekstowych w strukturze
+ Zmodfikowano i uzupełnono tabelkę fotowoltaiki (ekspert)
+ Wprowdzenie zmian wynikających z obsługi nowej wersji www
+ Usunięcie zgłoszonych błędów oraz drobnych zmian

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.44 do 7.59 (2021-03)

+ Dodanie nowych definicji zabezpieczeń
+ Aktualizacja wykazu norm i przepisów
+ Rozbudowanie funkcji dla pracy sieciowej (SQL)
+ Usunięcie zgłoszonych błędów oraz drobnych zmian

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.38 do 7.44 (2020-05)

+ Nowy protokół z badania baterii kondensatorów
+ Dodano zakres oględzin baterii kondensatorów
+ Możliwość sortowania kartoteki szablonów
+ Możliwość dodawania załączników metodą drag-and-drop
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.26 do 7.38 (2019-09)

+ Załączania plików w formacie pdf (załączniki, świadectwa, certyfikaty)
+ Dzielenia raportu na strony w dowolnym miejscu
+ Zamieszczanie dokumentu tekstowego w dowolnym miejscu struktury
+ Sortowanie wyników pomiarów (tabel) zgodnie z układem użytkownika
+ Opcja usunięcia z ze spisu treści tytułów tabel pomiarowych (tylko struktura)
+ Przyspieszenie generowania wydruków
+ Usunięcie zgłoszonych błędów
+ Przy zastosowaniu logowania zastosowano poziomy uprawnień pozwalające na zorganizowanie pracy wielu osób

Zmiany wprowadzone w wersji od 7.18 do 7.26 (2018-11)

+ Komunikacja z miernikiem PAT Amprobe GT-900
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.51 do 7.18 (2018-08)

+ Możliwość dodania obiektu z kartoteki jako element struktury protokołu
+ Nowy protokół z badania rezystancji izolacji urządzeń R60/R15  (ekspert)
+ Możliwość wczytywania plików poprzez kliknięcie w plik obsługiwany przez program (xml, mdb, lic, mxml, sdf, padfx)
+ Dodano możliwość wczytywania plików danych z najnowszych mierników Metrel
+ Możliwość wczytywania plików metodą drag&drop przenosząc obsługiwany plik z explorera na okono programu
+ Zdecydowanie przyspieszono uruchamianie programu
+ Możliwość edycja struktury z klawiatury (F12 + Insert)
+ Dodano listę ostatnio używanych baz danych
+ Ulepszono funkcje uprawnień dla pracy z MSSQL
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Dodano szablon protokołu szczegółowego badania wyłącznika PPOŻ
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.26 do 6.51 (2018-01)

+ Nowy protokół z badania akumulatorów (ekspert)
+ Dodano komunikację z miernikiem Amprobe ProInstall-200
+ Dodano komunikację z miernikiem Fluke 1654B
+ Import z nowej wersją testera urządzeń medycznych ST750A
+ Ulepszono współpracę z czytnikiem kodów kreskowych
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Usunięto usterki zgłoszone przez użytkowników

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.23 do 6.26 (2017-06)

+ Nowy protokół ze sprawdzenia instalacji elektrycznej (PN-EN 60364-6:2016)
+ Nowy protokół z badania instalacji fotowoltaicznej (ekspert)
+ Dodano nowy typ obiektów: Urządzenia i maszyny
+ Dodano normę PN-G-02600 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych
+ Dodano normę PN-G-02601 Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.09 do 6.26 (2017-06)
+ Wyznaczanie prądu wyłączającego przy stosowaniu RCD w SWZ
+ Dobór dopuszczalnej wartości rezystancji uziomów
+ Wyszukiwanie w kartotece urządzeń przenośnych
+ Kilka profili nagłówków z możliwością przełączania
+ Status protokołu z definicję wydruku lub tylko do filtrowania
+ Usprawniono filtrowanie listy protokołów
+ Podawanie zależności dopuszczalnej wartości w PAT jako procent wartości wymaganej
+ Edycja uwag jednocześnie w wielu pomiarach
+ Edycja obwodów jednocześnie w wielu pomiarach
+ Edycja zabezpieczenia jednocześnie w wielu pomiarach tabeli SWZ
+ Możliwość utworzenia nowej bazy danych
+ Drukowania spisu treści jako opcja
+ Usprawniono wydruk wielu protokołów jednocześnie
+ Możliwość pobrania aktualnych norm oświetleniowych z internetu
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Wersja sieciowa może pracować na serwerze SQL!!!

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.08 do 6.09 (2016-01)
+ Aktualizacja szablonu aktów prawnych
+ Aktualizacja kartoteki zabezpieczeń
+ Poprawa współpracy z programem ProtonMobile

Zmiany wprowadzone w wersji od 6.01 do 6.07 (2015-09)
+ Nowe definicje zabezpieczeń (możliwość pobrania bezpośrednio ze strony programu)
+ Dodano spis treści w wydruku przestronnym
+ Możliwość swobodnej zmiany tytułów tabel pomiarowych
+ obsługa czytnika kodów kreskowych

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.35 do 6.01 (2015-04)
+ Nowy protokół: Badania ciągłości przewodów
+ Nowy protokół: Badania rezystywności gruntu
+ Nowy protokół: Badanie impedancji linii
+ W pomiarach rezystancji wprowadzono możliwość automatycznego wypełniania obwodów 1-fazowych zasilanych z 3 faz.
+ Wprowadzono zakresy badań PAT (elektronarzędzi I, II i III klasa izolacji, przedłużaczy, pozostałych)
+ Dodanie urządzeń typu „transformator”
+ Możliwość przenoszenia protokołów do archiwum (ukrycie na liście aktywnych)
+ Możliwość wyłączenia drukowania świadectw kwalifikacyjnych w wybranym protokole
+ Możliwość wyłączenia drukowania świadectwa wzorcowania miernika w wybranym protokole.
+ Wprowadzenie wersji Ekspert (oddzielna licencja)
+ Nowy protokół: Badania rezystancji izolacji transformatorów (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania rezystancji uzwojeń transformatorów (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania napięcia rażenia krokowego (ekspert)
+ Nowy protokół: Badania napięcia rażenia dotykowego (ekspert)
+ Uzupełniono zakresy badań dla urządzeń medycznych
+ Inne drobne zmiany i usunięcie zgłoszonych błędów

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.25 do 5.34 (2014-10)
+ Dodatkowe funkcje przy współpracy z miernikiem Benning 750
+ Dodano zakres przeglądu instalacji elektrycznej w tabeli Oględziny
+ Dodano zakres badania spawarek według PN-EN 60974-4 w tabeli PAT
+ Częstotliwość oraz daty badań w definicji obiektów i urządzeń
+ Możliwość importu plików z programu Proton Mobile (Oględziny, SWZ, R-INS, RCD)

Zmiany wprowadzone w wersji od 5.00 do 5.25 (2014-08)
+ Nowy protokół: Badanie luminancji dróg
+ Nowy protokół: Badanie czasu działania oświetlenia awaryjnego
+ Nowy protokół: Badanie sprzętu ochronnego (ekspert)
+ Możliwość zapisu struktury protokołu do mierników Metrel (MI3100, MI3102)
+ Import z mierników firmy Metrel (MI3100, MI3122)
+ Aktualizacja szablonów z uwzględnieniem zmian aktów prawnych
+ Drobne zmiany i usunięcie zgłoszonych błędów